Zoals iedereen wel weet gaat het niet zo goed met onze oceanen en zeeŽn. Lees maar eens een keer de krant en je zult bijna zeker een artikel hierover tegenkomen. "De visstand loopt achteruit door vervuiling en overbevissing, broedgebieden worden weggevaagd voor toerisme en riffen worden vernielt door dynamietvissers". Dit zijn maar enkele onderwerpen die je regelmatig te lezen krijgt, maar is het nu echt alleen maar negatief nieuws? Nee dus, overal ter wereld zijn wel organisaties bezig om beschermende maatregelen voor de oceanen en zeeŽn te treffen. Zo ook Project AWARE die door educatie mensen er van probeert bewust te maken dat de oceanen en zeeŽn een belangrijk ecosysteem vormen. Zo zal tijdens deze cursus worden ingegaan op zaken als, het belang van verschillende soorten ecosystemen zowel op ecologisch als economisch gebied en wat voor rol de mens hierin speelt. Ook wordt natuurlijk de bescherming van deze ecosystemen behandeld en hoe je dat voor jezelf het beste zou kunnen doen.