Een tand door de lip, een gekneusde of gebroken arm en schaafwondjes zijn verwondingen die je eigenlijk altijd in het dagelijks leven tegen kunt komen. Maar ook een verstikking of een hartstilstand zijn situaties die je wel eens mee zou kunnen maken. Voor al deze situaties is er de EFR cursus die je leert te handelen en goed op te treden. Een EFR cursus is eigenlijk opgebouwd uit twee cursussen, de Primary care (CPR) en Secodary care (First Aid), die ieder weer in drie delen zijn opgedeeld; 1)het opdoen van kennis 2)het aanleren van vaardigheden en 3)gesimuleerde noodsituaties om te oefenen. Het opdoen van kennis gebeurt volgens zelfstudie zodat er meer tijd overblijft voor het aanleren van vaardigheden en de gesimuleerde noodsituaties. Je zult ondermeer leren noodverbanden aan te legen maar ook hoe iemand te reanimeren of hoe te handelen bij een shock. Eigenlijk is dit een cursus die iedereen zou moeten volgen omdat een ongeluk in een klein hoekje schuilt en er zich altijd grote of kleine verwondingen kunnen voordoen.