De duur van Discover local hangt af van de keuze van het soort water.

2 Zoet water duiken (plaatselijke zandwinputten) 35,00

Voor 2 zout water duiken (Zeeland) wordt 55,00 in rekening gebracht.

Om aan Discover scuba diving deet te nemen dient men min. 10 jaar te zijn en in het bezit zijn van een OWSD of junior OWSD brevet of hoger.

Discover scuba diving start met Min. 6 deelnemers