Voor diegenen voor wie het alweer enige tijd geleden is dat voor het laatst is gedoken, is de Scuba review een uitkomst. Onder begeleiding van een dive master of instructeur kun je je theoretische kennis en vaardigheden weer op niveau brengen en soms zelfs verbeteren.

Ook voor diegene die nog met de OWSD cursus bezig zijn of die alleen gebrevetteerd zijn als Padi Scuba Diver (het eerste gedeelte van de OWSD cursus afgerond) kunnen aan een Scuba review deelnemen, maar dan wel alleen onder toezicht van een instructeur.

Ook is het mogelijk om een optionele buitenwaterduik te maken maar hiervoor wordt wel 55,00 extra in rekening gebracht